Jste zde

Slovník skautských pojmů

Skautský slovník vysvětluje některé pojmy, které v našem oddíle běžně používáme. Tyto pojmy nemusí být vždy dobře srozumitelné, zvláště rodičům nováčků, a proto bychom Vám je chtěli předem vyjasnit. Pokud najdete pojem, kterému nerozumíte, dejte nám vědět a my ho sem přidáme.

ČELOVKA – baterka, která se páskem upevňuje na hlavu. Její výhodou je, že umožňuje člověku mít obě ruce volné.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK – příspěvek na chod oddílu. Využívá se k nákupu vybavení (tábornické, sportovní), materiálu na programy a podobně. Všichni, kteří se podílejí na vedení oddílu, dělají tuto činnost dobrovolně a bez finančního ohodnocení.

DRUŽINA – skupinka stejně starých dětí v jednom oddíle, které spolu chodí na družinovky a jezdí na výpravy.

DRUŽINOVKA – schůzka družinky, která se koná zpravidla jednou týdně. V našem oddíle se koná ve čtvrtek a trvá 2 hodiny.

EŠUS – kovová jídelní miska s víčkem. Na většinu akcí je dostačující miska plastová, ve které se ale samozřejmě nedá vařit na ohni nebo vařiči.

KARIMATKA – podložka na spaní z měkké pěny, může být i nafukovací. Slouží jako izolace mezi spáčem a zemí (podlahou). Měla by být pod celým tělem spícího člověka.

KPZ – Krabička poslední záchrany. Jedná se o řadu drobností užitečných v různých situacích. Tyto věci jsou uložené v malé, nejlépe plechové krabičce, a patří mezi ně: jehla, nit, zavírací špendlík, knoflík, náplast, 2 m tenkého drátku, 2 m tenkého provázku, gumičky, svíčka, zápalky, škrtátko, křída, drobné peníze (cca 20-30 Kč), důležitá tel. čísla, jízdenka na MHD, březová kůra.

ODDÍL – uskupení několika družin, které mají společné vedení, tradici, historii. Oddíl je výchovnou jednotkou Junáka. Náš oddíl je 53. oddíl Šedá střelka.

PAPÍROVÁ KOULE – zmačkaný list novin olepený izolepou. Využívají se k různým hrám a proto je třeba, aby byly schopné někam doletět, zároveň však nesmějí být příliš tvrdé, aby si jimi děti neublížily.

PATRON – osoba starší 18 let, která má na starosti, aby v družině vše fungovalo tak jak má, dohlíží na děti na akcích a komunikuje s rodiči. V družinách skautů a skautek pomáhá mladšímu rádci a zajišťuje dospělý dozor na akcích.

POHORKY – kvalitní nepromokavá pevná obuv s pevnou podrážkou.

RÁDCE – vedoucí družinky. Osoba, která nejčastěji ze všech pracuje se svou družinou, připravuje pro ni program na družinových schůzkách a výpravách. Na fungování družiny se podílí společně se starším patronem.

REGISTRAČNÍ POPLATEK – poplatek, který se platí vždy v lednu na celý rok. Peníze jsou použity na pojištění na skautských akcích, chod organizace, provoz kluboven, dotace na akce a podobně.

ROVERKY – holky ve věku 15 – 20 let.

ROVEŘI – kluci ve věku 15 – 20 let.

SKAUTI – kluci ve věku 11 – 15 let.

SKAUTKY – holky ve věku 11 – 15 let.

SKAUTSKÝ KROJ – skautská košile a šátek. Obvykle se nosí jen na táborech a větších akcích, na družinovkách nikoli.

STEZKA – sešit s úkoly, které si dítě plní během roku na družinovkách nebo i doma s rodiči. Stezku není třeba kupovat, dítě ji dostane od patrona.

STŘEDISKO – uskupení několika oddílů. Středisko je základní organizační jednotkou Junáka, na rozdíl od oddílu disponuje vlastní právní subjektivitou. Náš oddíl spadá pod středisko STŘELA.

SVĚTLUŠKY – holky ve věku 5 – 11 let.

UZLOVAČKA – lanko o tloušťce cca do 1 cm, dlouhé na rozpažení dítěte. Slouží ke cvičení uzlů a k dalšímu programu.

VLČATA – kluci ve věku 5 – 11 let.

VŮDCE ODDÍLU – člověk, který vede oddíl, zastupuje ho na střediskových jednáních, je zodpovědný za jeho chod a udává směr vývoje oddílu. Vůdce oddílu je starší 18 let a má potřebnou kvalifikaci.

VÝPRAVA – jednodenní nebo vícedenní akce družiny nebo oddílu. Jedná se o výlet do okolí, na zajímavá místa nebo do přírody. Za výpravu se obvykle platí poplatek za jídlo, dopravu, ubytování a materiál na hry.

5 VĚCÍ – uzlovačka, papír, tužka, stezka, KPZ. Tyto věci si děti nosí na družinovky, kde jsou využívány k realizaci programů. Pokud je na družinovce nemají, ztrácí body v družinovém bodování. Na výpravách se k těmto věcem obvykle přidávají papírové koule.