Jste zde

Kondoři jsou naši skauti

Pravidelné schůzky skautů (kluci 11 - 15 let) se konají každý čtvrtek od 16.30 do 18.30 v Českém údolí.

Družinový pokřik:

kontakt na patrony:

Matej Rott/Bob

tel.: 721 278 349